Køb og salg af andele


A/B Jutlandia Hus fører en liste med potentielle købere til ledige andele i foreningen.

Man kan blive skrevet op på listen ved at sende en mail til formanden (se under ”Kontakt”).

Oplys navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og ønsker til lejlighed samt evt. nuværende boligform (leje, andel, eje).

Foreningen består af i alt 40 lejligheder i følgende størrelser: 7 stk. 5v, 13 stk. 4v, 18 stk. 3v og 2 stk. 2v.

Andelene handler p.t. til under maksimalpriserne, og med bestyrelsen godkendelse bestemmer andelshaveren selv hvordan og til hvem, hun/han sælger sin andel.

Andelshavere kan rekvirere listen hos formanden.