Bestyrelse

Finn Nicolaisen
Per Anders Holm
Hans Haugaard Jensen
Karsten Sporup
Peter Agervig Carstensen


Thomas Kjellberg Christensen, suppl.
Christoffer Gullestrup, suppl.
Bente Rysser, suppl.


Forretningsorden